Disclaimer | Bizzmagic 2008
:: Disclaimer & Auteursrecht

Alles op deze website, www.bizzmagic.nl, zoals fotomateriaal, teksten, logo's en beelden zijn het eigendom van Bizzmagic. Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, print, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizzmagic.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van Bizzmagic.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.bizzmagic.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.


Tel: +31(0)6 147 09 871
Fax: +31(0)84 758 58 22
Email: info@bizzmagic.nl
Home Over ons Diensten Klanten Contact